ثبت شکایات | الوگل ثبت شکایات | الوگل

ثبت شکایات

جهت ثبت شکایت خود، میتوانید به یکی از شیوه های زیر عمل کنید:

  1. ثبت شکایت از طریق وب سایت: کافیست برروی آیکن آبی رنگ موجود در پایین سمت راست وب سایت کلیک کرده و شکایت خود را ثبت کنید.
  2. تماس با شماره ۰۹۱۲۸۸۴۴۴۵۳